Vinder af Marenprisen 2023 Marenprisen 2023 - Per Harder Højbjerg og Jesper Bo Winther, TV2 Nord. Foto: Torben Hansen


Dansk Journalistforbund
Kreds 6 Nordjylland
Tilmeld dig et af DJ kreds 6s arrangementer her på dette link !!

DJ Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland repræsenterer cirka 500 medlemmer af Dansk Journalistforbund. Som beskrevet i DJs vedtægter er en kreds et bindeled mellem medlemmer og DJ.

Vores opgave er dels at tilgodese faglige interesser for medlemmer på arbejdspladser med medarbejderforeninger, dels at være et forum for alle andre medlemmer, der enten arbejder alene eller måske er ramt af ledighed.

Gennem årene har sammensætningen af medlemskredsen ændret sig fra udelukkende at bestå af kolleger i de traditionelle, journalistiske jobs i kredsens tre store mediehuse til også at repræsentere en faglig palet af blandt andet kommunikatører i kommuner, region og private virksomheder, freelancere og selvstændige leverandører inden for tekst, foto, video og audio, efterlønnere, ledige og så medlemmer, der går på tværs af de eksisterende udtryksformer.

Alt i alt er vi en broget flok. Det giver udfordringer i form af at kunne tilbyde relevante og overraskende medlemstilbud, som også forsøger at tilgodese skiftende lokationer i kredse. Som medlem af DJ Kreds 6 Nordjylland håber vi, at du tager del i arrangementer, debatterer og kommer med forslag til kommende events. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Nyhed

24/4 2024

Tæt på 3 slags koldkrigs-spioner

Som journalist på dagbladet Information er Alex Frank Larsen kommet tæt på en række spektakulære spionsager. Dem fortæller han om i Rebildcentret. Den ene sag hand er om den østtyske Romeo-agent Jörg Meyers spionage i Danmark under Den Kolde Krig. En anden sag handler om sydafrikansk infiltration i en international organisation med dansk finansiering. Og den tredje sag handler om en overraskende tiltale mod hans egen chefredaktør, Børge Outze, som blev dømt efter den såkaldt milde spionageparagraf for landsforræderi. 
 
Det foregår
mandag, 13. maj 2024, kl. 19.00
Sted: Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Thingbæk, 9520 Skørping
 
Egentlig havde vi i efteråret 2023 planlagt dette arrangement som en optakt til vores besøg på Regan Vest. Dengang blev det aflyst, men nu har vi koblet os på Rebildcentrets arrangement.

DJ´s kreds 6 betaler billetten, men du skal tilmelde dig inden 4. maj på 

v.h.
Torben Duch Holm, kredsformand

Tilmelding på dette link:

https://djkreds6.nemtilmeld.dk/21/

 

DJ netværk for jobsøgende, der er plads til både at blive bedre til jobsøgning, til at dele viden, dele frustration, dele glæde. I Kreds 6 gruppen for jobsøgende.