Vinder af Marenprisen 2023  - Per Harder HĂžjbjerg og Jesper Bo Winther, TV2 Nord. Foto: Torben Hansen

Maren-prisen

Fundats for Maren-prisen i DJ Kreds 6 Nordjylland vedtaget på kredsgeneralforsamlingen 5. marts 2024.

Kriterier: 

"Maren" er et kollegialt skulderklap for et gedigent stykke arbejde og tildeles et eller flere medlemmer af DJ Kreds 6 Nordjylland for en bemærkelsesværdig og/eller særlig indsats.


 

Vinder af Marenprisen 2023 - Per Harder Højbjerg og Jesper Bo Winther, TV2 Nord. Foto: Torben Hansen

 

Priskomité:

Priskomiteen består af fire medlemmer + 3 suppleanter, valgt på kredsgeneralforsamlingen for tre år ad gangen. Der kan ske genvalg. Priskomiteen tiltrædes derudover af kredsformanden (eller en anden repræsentant for kredsbestyrelsen) og af det foregående års prismodtager/e.

Priskomiteen vælger selv en formand og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Den komitè, der vælger årets vinder, fungerer til og med afholdelsen af prisuddelingen. Begrundelse: Det er uhensigtsmæssigt, hvis medlemmer træder ud ganske kort (måske få dage) før prisuddelingen.

Procedure:
Prisen uddeles ved den ordinære kredsgeneralforsamling eller en anden anledning, priskomiteen finder mere hensigtsmæssig. 
Forslag til prismodtagere indkaldes af priskomiteen hvert år i begyndelsen af året blandt medlemmerne af kredsen.

Hent indstillingsskemaet til Maren prisen for 2023 her:

Maren indstillingsskemaet download det her!

Maren-komiteen 2024

Følgende er valgt ind i Marenkomiteen i 2024, men valgt for tre år:

  • Claus Smidstrup, Formand (valgt 2024)
  • Karin Mette Petersen, journalist og kommunikationsrådgiver (valgt 2022)
  • Anne Falck, journalist og kommunikationsrådgiver (valgt 2023)
  • Søren Wormslev, TV2 Nord (valgt 2023)
  • Tune Kristensen, Det Nordjyske Mediehus  (1. suppleant) (valgt 2024)
  • Amal Guerdali, TV2 Nord (2. suppleant) (valgt 2024)
  • Carsten Randers, Region Nordjylland (3. suppleant) (valgt 2024)
  • Thomas Lee, Lone Beck og Dan Grønbech, Det Nordjyske Mediehus (dette års vinder af Marenprisen 2022)
  • Kredsformanden eller en anden repræsentant for DJ Kreds 6 Nordjylland pt. Anne Helene Kahr Thomsen