Regler for tilskud - Kreds 6 giver tilskud til følgende:

 • Der kan søges tilskud til transport til og fra Aalborg i forbindelse med kredsens generalforsamling. Takst er billigste offentlig transport.
   
 • I forbindelse med kredsens studieture kan freelancere og jobsøgende søge tilskud på 2000 kroner, hvis det ikke er muligt at opnå tilskud andre steder. Ansøgning skal sendes til Torben Duch Holm, mail: djkreds6@gmail.com, der står for den videre formidling.
   
 • Praktikanter, der ønsker at deltage i Kravlingfesten kan søge tilskud til transport med det billigste transportmiddel fra Nordjylland til København.
   
 • Tilskud i forbindelse med Fagfestival, medlemmer, der er ramt af ledighed (egentlige ledige og medlemmer på supplerende dagpenge) bevilges et tilskud på 500 kroner samt rejseomkostninger svarende til en togbillet.
   
 • Alle praktikanter i Nordjylland – også AV praktikanter på TV2 Nord kan søge om tilskud til den årlige studietur på 500 kroner per mand under forudsætning af, at alle i kredsen er inviteret.
   
 • Der ydes støtte til jobsøgende, der ønsker et ophold i Feriefondens huse.
   
 • Der ydes tilskud til lediges rejser til møder i DJ og AJKS.