Referat kredsbestyrelsesmøde torsdag 5. december 2019 på Skalborg Kro

Tilstede: Torben Duch Holm, Jesper Hansen, Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen, Betina Fleron, Kristian Gull Petersen, Flemming Leth
Afbud fra: Heidi Trillingsgaard, Frode Mulkjær, Per Harder

0) Referat
Referatet godkendt.


1. Økonomi
Intet at berette. Alt ser pænt og nydeligt ud.
Bo har aftalt med Landbo Thy, at virksomheden overtager bogføringen og årsregnskabet.


2. Revision af fundats for Maren-prisen
Torben er nået til enighed med komiteen om en formulering, der er blevet behandlet af bestyrelsen elektronisk forud for bestyrelsesmødet.

(Her bemærker referenten, at det nok vil være passende at medtage ordlyden i referatet, inden det offentliggøres. Jeg kan ikke lige finde den…)

Det blev besluttet, at der fremover vil blive opkrævet 200 kroner i såkaldt noshow-fee, hvis medlemmer tilmelder sig Maren-festen, men ikke møder op. Afgiften håndteres automatisk af forbundets tilmeldingssystem.

Kristian blev valgt som ny bestyrelses-repræsentant i Maren-komiteen.


3. Generalforsamling og Maren-fest
Torben, Anne Helene, Flemming og Bo er på valg. Alle modtager genvalg.
Bestyrelsen indstiller Bente Bjørn og Tommy Hald som revisorer.
Bestyrelsen indstiller uændret kredskontingent.
DJ-formand og næstformand inviteres til generalforsamlingen.
Annonce vedr. generalforsamlingen skal i næste nummer af bladet. Torben er ansvarlig.


4. Arrangementer i foråret
Der blev blandt andet talt om et arrangement vedr. fagenes fremtid med Søren Schultz og i samarbejde med Nordjyske – forstået sådan at avisen skal lægge lokaler til og samtidig stille med den nye redaktør til debatten. Torben og Anne Helene arbejder videre med projektet.

Et arrangement med forbundets nye formandskab blev debatteret. Det blev besluttet, at vi afventer formandsskabets deltagelse i generalforsamlingen, før noget endeligt besluttes.

Andre arrangementer i foråret kan være møder om Linkedin og Stress. Kristian arbejder videre med ideerne.

Betina foreslog virksomhedsbesøg hos Lübeck Design og Helgstrand Dressage. Betina arbejder videre med besøgene.


5. DJ-situationen
Formanden orienterede. Ingen beslutninger.


6. Næste møde
Onsdag den 5. februar kl. 18.00 hos Torben.


7. Eventuelt
Intet at bemærke.