Referat kredsbestyrelsesmøde tirsdag 12. februar 2019 på Fellini, Aalborg

 

Tilstede: Allan Gregersen, Helle Therkelsen, Lisbeth Helleskov, Flemming Leth, Bo Lehm,Jesper Hansen

Afbud fra: Anne Helene Kahr Thomsen, Henrik, Louis Simonsen, Frode Muldkjær

 

1) Siden sidst

Referatet godkendt.

Referent: Jesper, Ordstyrer: Helle

 

 

2. Afvikling af generalforsamling lørdag den 9. marts kl. 15

a: Bestyrelsen møder i Papegøjehaven kl. 13 sammen med Søren. Bo bestiller sandwiches.

b: Valg af revisoer. Der er tilsagn fra Trine, Bente og Bent afventer

c: Beretningen følger efter mødet

d) Som referent spørges Lone Heilskov. Schütze valgt som fotograf.

e) Lisbeth sørger for stemmesedler

f) Kun blomster til Maren-vinderen samt afgående bestyrelsesmedlemmer. Bo bestiller os Papegøjehaven.

g) Bo sørger for gave til dirigenten

h) Emnet diskuteret, se bl. Andet pkt. f.

i) Henrik styrer valget til Kredsgruppen, Helle styrer valget i A-gruppen. Husk, at det er vigtigt med navne og medlemsnummer af hensyn til den videre behandling.

j) Allan siger et par bevingede ord som oplæg til uddelingen af Maren-prisen.

k) Bo byder velkommen til Maren-festen med et par velvalgte praktiske oplysninger, herunder omfanget af frie drikkevarer.

Som noget nyt vil vi forsøge med en festtale. Mogens Møller spørges. Temaet kunne f.eks. være de mange forskellige jobfunktioner, der er repræsenteret i Kreds 6.

l) Allan og Bo mødes i den kommende uge og opdaterer vores side på forbundets hjemmeside.

m) Der er tilsagn fra Betina Fleron. Per Harder Højbjerg overvejer fortsat. Heidi Trillingsgaard overvejer ligeledes.

n) Allan foretager de nøvendige indberetninger til forbundet efter generalforsamlingen.

o) Den ny kredsbestyrelse skal diskutere Marens fremtid med henblik på at frigøre midler til andre arrangementer. Desuden bør selve fundatsen gennemarbejdes, så det bliver muligt for alle medlemmer uanset jobfunktion at komme i betragtning.

 

3. Kommende arrangementer

a) Arrangement med Søren Schultz Jørgensen om fagenes fremtid principgodkendt. Afventer ventuelt roadshow fra forbundet.

b) Princiel tilslutning til et arrangement forud for valget til EU-parlamentet med en pressekonsulent fra EU samt Lars Refn. Formål med arrangementet skal diskuteres i den ny bestyrelse inden endelig igangsættelse.

c) Arrangement med Cavlingprismodtagerne fra Berlingske. God ide, men ingen beslutning.

d) Flemming foreslog et arrangement med Skipper fra Ekstra Bladet over temaet ”Løgnen om krigen”. Ingen beslutning.

e) Årets pressefoto. Enighed om at spørge Tao om han vil være vært for arrangementet i forbindelse med udstillingen. Arrangementet bør også omfatte en repræsentant for dommerkomiteen, der forklarer om valgene.

f) Besøg på Skaldyrcentret i Nykøbing Mors og muligvis efterfølgende østersspisning i ”Svends Østersbar” i Glyngøre. Bo arbejder videre med arrangementet.

g) Forslag om at gentage besøget i Regan Vest. Ingen beslutninger.

 

4. Regnskab

Bo fremlagde regnskabet, der går i cirka nul. Budgettet opererer med uændret kontingent.

 

5. Eventuelt

Næste møde i Papegøjehaven lørdag den 9. marts klokken 13.00. Det blev bemærket, at Fellini på trods af god betjening ikke var det mest velvalgte sted til bestyrelsesmøder.