Konstituerende kredsbestyrelsesmøde på Hotel Søparken 11. april 2019.

Til stede:
Torben Duch Holm, Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen, Jesper Hansen, Kristian Gull, Heidi Trillingsgaard, Betina Fleron, Frode Mulkjær. 

Afbud fra: Flemming Leth 

1: Konstituering 
Efter at bestyrelsen havde sagt farvel til Henrik Louis og Helle Therkelsen, konstituerede den nye bestyrelse sig med Torben Duch Holm som formand, Anne Helene Kahr Thomsen som næstformand, Bo Lehm som kasserer. 

2: Økonomi
Bo Lehm gennemgik kredsens økonomi. Det er fortsat nødvendigt, at vi har fokus på, at Maren Festen ikke kommer til at blive en yderligere belastning for kredsens økonomi, hvis vi fortsat skal have råd til at lave arrangementer. Efter vores oplevelser i forbindelse med fremlæggelse af regnskab/revisorer, der ikke mener regnskabet er gennemskueligt blev det besluttet, at der skal findes en ny bogholder. Betina Fleron tager kontakt til en revisor, hun selv bruger. Det blev dog understreget, at der intet er galt med den bogføring, Bo står for.
Bo informerede desuden om, at der er voldsomt store udsving i kassebeholdningen alt efter kontingenttilskud fra DJ. 

Bo informerede også om, at det er nødvendigt, at der står omkring 100.000 på kontoen, hvis vi skal have en brugbar arbejdskapital. Vi må ikke komme i minus på 25.000, men 3.000 i minus er ok. 

3: Arrangementer
Vi arbejder med et arrangement med Søren Schulz, Vi melder ind til formbundet.Torben informerer ligeledes Lars Werge på delegeretmøde.

Frode gjorde opmærskom på, at det næste år er 80 år siden alsangen opstod i Aalborg. Måske et arrangement i form af en sangaften?

Der har været forespørgsler på Linkedin kurser. Kristian foreslår, at vi får en kontakt til forbundets kursusudbyder, så det bliver mere fleksibelt i forhold til Nordjylland. 

En anden ide gik på tur til Regan Vest.
Kræs for Kredsen er også en mulighed at arbejde på.

Det blev også foreslået, at man kunne lave et webinar, Christian Strøbæk har været i spil, da mange gerne vil sidde hjemme. En anden mulighed er at gøre det på vores eget lærred.

Betina Fleron vil forsøge at få en kontakt til Flyvestationen, måske også kontakt til politiet og Simon Kvam om intimkoncert ved Nibe.

Årets pressefoto: Kontakt til Tao Lützen.

4: Cavlingkomitéen
Torben indstiller, at Søren Flytkjær fortsætter i Cavling komiteen. 

5: Fordeligeretmøde

6: Evaluering af generalforsamling, Maren Fest og Kredstræf
Det var et glimrende kredstræf, sagde Bo, der dog mente, at der var for mange med.

Maren Festen er vi enige om var en succes. Det er også de tilbagemeldinger, der kommer. Bo meddeler derfor Maria Nørhave, at vi gerne vil booke Papegøjehaven igen, i 2020 og datoen 7. marts.

Det blev også noteret, at der er brug for mikrofon til generalforsamlingen. Og så skal der skæres ned på mængden af kage.
Der skal desuden lidt mere styr på musikken 

7: Eventuelt
Der blev sat en ny mødedato. Det er 4. juni hos Heidi.