Referat kredsbestyrelsesmøde tirsdag 4. juni hos Heidi Trillingsgaard

Tilstede: Torben Duch Holm, Jesper Hansen, Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen, Betina Fleron, Kristian Gull Petersen, Heidi Trillingsgaard, Frode Mulkjær
Afbud fra: Flemming Leth

0) Referat
Referatet godkendt.


1. Økonomi og Maren-fest
Formanden orienterede om de noget omstændige procedurer, som banker iværksætter, når der sker udskiftninger på bestyrelsesposterne. Men der er styr på det…

Kassereren orienterede om økonomien. Vi får løbende aconto-indbetalinger fra forbundet. Han forventer, at de månedlige indbetalinger ligger i størrelsesordenen 12.000 kroner. Der er indbetalt 65.000 efter generalforsamlingen, så der pt er cirka 105.000 kroner på kontoen. Der er endnu ikke afregnet for kredstræffet. Udgiften hertil er i størrelsesordenen 15.000 til 20.000 kroner.

Det blev besluttet at indføre et ”no-show-fee” i forbindelse med Maren-festen. Beløbet skal svare til omkostningerne, som manglende fremmøde udløser. Næste Maren-fest er 7. marts i Papegøjehaven.
Det blev besluttet, at bestyrelsen på det næste møde gennemgår Maren-fundatsen, så eventuelle ændringer kan godkendes af generalforsamlingen den 7. marts 2020. Da Maren-komiteen mødes næste gang 5. november, vil det være godt, hvis eftersynet af fundatsen er klar til den tid.


2. Arrangementer
a) Forbundets fremtid
Der er enighed om, at vi bør gennemføre arrangementet, men prisen skal forhandles i samarbejde med de øvrige kredse.

b) Besøg på Flyvestationen
Arrangementet skal foregå den 11. september. Kate arbejder videre med aftaler.

c) Sangaften
Arrangementet skal gennemføres i begyndelsen af januar hos DR-Nordjylland. Frode arbejder videre med sagen.

d) Fotoarrangement
Arrangementet skal handle om billedserien ”Lukkede Øjne” og foregå hos Tao i Østervraa i slutningen af august. Bo laver aftalerne med Tao.

e) Teaterforestillingen om O.W. Bunker
Heidi laver aftale med Nordkraft om rabat til forestillingen i september. Der skal også være mulighed for, at kærester og ægtefæller kan deltage.

f) Linkedin-kursus
Kristian snakker med forbundet om at få kurset til Nordjylland.


3. Cavling-komiteen
Formanden oplyser, at Søren Flytkjær er blevet godkendt som medlem af Cavling-komiteen.


4. Delegeretmøde og hovedbestyrelsen
Formanden er tilfreds med delegeretmødets forløb. Arbejdet i hovedbestyrelsen er præget af forbundets dårlige økonomi.


5. Næste møde
Formanden finder en dato for næste møde.