Referat kredsbestyrelsesmøde mandag 16. maj 2021kl. 18.00 på Søparken, Aabybro

 

Tilstede: Torben Duch Holm, Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen, Birgitte Sonne Kristensen, Emma Drastrup-Fjordbak, Jesper Hansen

Afbud fra: Flemming Leth, Kristian Gull Petersen, Betina Fleron, Amal Guerdali

 

O. Godkendelse af referat

Anne Helene oplæste referat af forrige bestyrelsesmøde på Gjøl Kro. Referatet blev godkendt.

 

1. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Helene Kahr Thomsen som næstformand, Bo Lehm som kasserer, Jesper Hansen som referent samt øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som arrangementsansvarlige.

 

2. Økonomi

Intet at berette. Der har ikke været store udgifter som følge af coronaen.

 

3. Fagligt stævne 14. og 15. oktober

Formand, næstformand og kasserer deltager. Andre bestyrelsesmedlemmer får buddet, hvis en af disse melder forfald. Deltagelse koster 2.400, og hvis der blandt de nyvalgte er interesse, finder vi ud af det.

 

4. Arrangement på Nordjyske

Der er foreløbigt 48 tilmeldte. Menuen blev aftalt til frikadeller og kartoffelsalat. Birgitte aftaler med kantinen.

Bo, Emma og Anne Helene laver en drejebog for arrangementet og briefer Michael Justesen. Gruppen finder også ud af gaver til medvirkende. Drejebogen tilsendes bestyrelsen.

Det blev vedtaget, at arrangementet ikke skal optages på video.

 

5. Maren-fest

Vi stiler mod Maren-fest den 29. oktober. Vi spørger først Papegøjehaven. Hvis ikke de kan klare det til en fornuftig pris, spørges Kunstmuseet, Vejgaard-hallen og Travbanen i nævnte rækkefølge.

Torben kontakter Michael Eskebjerg for at få klarhed over, hvad Maren-komiteen bidrager med.

Mogens Jørgensen tilbydes at holde festtalen.

 

6. Generalforsamling 2022

Onsdag 2. marts. Maren-fest fredag den 11. marts.

 

7. Arrangementer

Vi satser på et julegløgg/æbleskive-arrangement i begyndelsen af december. Tema ”Tagging”, oplægsholder Nadja Nikolejeva. Anne Helene og Bo spørger hende.

 

Vi stiler også efter et julearrangement for de ledige, eventuelt kombineret med et jobsøgningskursus.

 

Emner til næste års arrangementer:

Freelancere/delejobs

Efterkritik – hvordan implementeres det?

Kræs fra Kredsen

Jobsøgningskursus

Linkedin

Helgstrand

 

8. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde holdes uge 41. Formanden indkalder.