Referat af bestyrelsesmøde i Aabybro 2. september 2020

 

Referent: Anne Helene Kahr Thomsen

Til stede: Torben Duch Holm, Betina Fleron, Bo Lehm, Kristian Gull, Birgitte Sonne, Anne Helene Kahr Thomsen.

Afbud fra Jesper Hansen og Flemming Leth. Med var også Frode Muldkjær som gæst.
 

1: Økonomi:

Kasserer Bo Lehm informerede om, at kredsens økonomi ser rimelige ud. Dette skyldes blandt andet, at alle arrangementer har været aflyst siden tidligt forår på grund af Corona. Han kunne ligeledes oplyse, at saldo dags dato er 172. tusind kroner.

2: Revision af fundats for Maren Prisen

Bestyrelsen blev enige om, at der er forbindelse med et arrangement med sidste års vinder, Mette Ring 8. oktober skal nedsættes et udvalg, der skal fortsætte arbejdet med fundatsen. Torben vil i forbindelse med arrangement inden med Allan Boye Thulstrup opfordre de, der har lyst til at møde op og nedsætte gruppen.

3: Bankforbindelse
Torben kunne en anelse træt konstatere, at samarbejdet med Lån & Spar ikke er blevet nemmere.

4: Arrangementer i efteråret
Bo orienterede om, at vi nu kører tilmelding via Nemtilmeld.

Torben Duch Holm havde snor i den nye næstformand, Allan Boye Thulstrup til et møde i oktober.

Anne Helene fortalte, at hun sammen med Bo har snor i Mette Ring arrangement, der finder sted 8. oktober i Vejgaard Hallen.

Bo og Anne Helene har aftalt et møde med Peter Ernstved Rasmussen i Aalborg, hvor han skal fortælle om sit nichemedie, Olfie.dk. Det er aftalt til 20. oktober, og Bo har aftalt med Peter, at vi betaler overnatning, transport og at han får et honorar for sin indsats. Bo står for tilmelding via Nemtilmeld, hvor han opfordrer folk til at få sig meldt til, da vi forventer, at der bliver run om pladserne.

Bo og Anne Helene fortalte,, at de har en kontakt til Jan Birkemose fra Mediatrends, der gerne vil stille op til et møde på NORDJYSKE, der skal arrangeres i samarbejde med chefredaktør Karl Erik ....En endelig dato meldes ud senere på året.

Torben har også snor i sidste års cavling vindere, og der meldes en endelig dato ud senere.

5: Dj Situationen med blandt andet aflysning af faglig dag.

Torben informerede om, at den planlagte faglige dag er aflyst på grund af corona situationen. Han informerede ligeledes om skiftet af næstformand.

Nyt bestyrelsesmøde blev ikke besluttet.