Referat kredsbestyrelsesmøde mandag 11. november 2021 kl. 18.00 på San Giovanni, Aalborg

 

Tilstede: Torben Duch Holm, Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen, Birgitte Sonne Kristensen, Emma Drastrup-Fjordbak, Betina Fleron, Amal Guerdali, Jesper Hansen

Afbud fra: Flemming Leth, Kristian Gull Petersen

 

O. Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger

 

1. Økonomi

Det ser fornuftigt ud. 230.000 kroner på bogen, afsat 70.000 kroner til Maren-festen. Ellers intet at berette.

 

2. Maren-fest

Alting kører og alle aftaler er i hus. P.t. 54 tilmeldte. Lars Jespersen har sagt ja til at holde festtalen.

Bestyrelsen møder kl. 17.15 på dagen.

Vi har egen indgang til festlokalet. Bo spørger San Giovanni, om de har en rød løber til indgangen.

Der bliver velkomstdrink i foyeren. Betina og Birgitte sørger for lidt beskedent jazz til velkomsten.

Torben byder velkommen, Bo fortæller om det praktiske – og ellers står Maren-komiteen for forløbet. De indstillede præsenteres efter forretten, prisen afsløres inden desserten.

Bo sørger for blomster til alle nominerede samt vinderen.

 

3. Næste Maren-fest

Fredag den 18. marts 2022. Bo og Anne Helene arbejder med lokaler. AKKC og San Giovanni spørges i første omgang om muligheder og priser.

 

4. Arrangementer

Helgstrand Dressage: Betina undersøger mulighederne for et besøg en gang i april.

Kræs fra Kredsen: Jesper finder lokale til sidst i januar eller først i februar. Foreløbige forslag til indlægsholdere: David Højmark (nyt medie på Mors), Michael Nørrelund (Drabet på Hasseris gymnasium), Mogens Møller (bokserbog), Hasse Boe (erindringer), Elisa Steenberg (Sladderjournalist i Aalborg)…

Syng med arrangement med Frode på DR først i januar. Amal kontakter Frode.

24 timer med unge journalister: Amal, Emma og Birgitte er tovholdere på projektet. Ingen tidsplan.

Arrangement for jobsøgende. Anne Helene arbejder på et arrangement efter nytår.

 

5. Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver 2. marts 2022 kl. 17.30 på vandrerhjemmet. Torben reserverer.

 

6. Eventuelt

Næste møde først i december. Skalborg Kro – måske. Formanden indkalder.