Referat kredsbestyrelsesmøde onsdag 26. januar 2022 kl. 18.00 på Café Peace, Aalborg

Tilstede: Torben Duch Holm, Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen, Betina Fleron, Jesper Hansen

Afbud fra: Flemming Leth, Kristian Gull Petersen, Birgitte Sonne Kristensen, Emma Drastrup-Fjordbak Amal Guerdali

 

O. Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger

1. Økonomi

Økonomien ser fortsat fornuftig ud. 2021-regnskabet er afleveret til revisionsfirmaet. Ellers intet at bemærke.

2. Generalforsamling

Vandrerhjemmet (BBBB) er reserveret til 2. marts klokken 18. Annonce er bestilt. Bo opretter tilmelding hos nemtilmeld.

Aften vil foregå med spisning først. Derefter generalforsamling og så slutter vi med lagkage. Søren Wormslev foreslås som dirigent. Forbundet repræsenteres af Allan Thulstrup.

Det ser ud til, at alle, som er på valg, genopstiller.

Bestyrelsen mødes kl. 17.

3. Maren-fest

11. marts på San Giovanni, der er bestilt. Deltagerantallet er begrænset til 70 + bestyrelse. Bo opretter tilmelding med no-show. San Giovanni står for alt det praktiske med blomster m.v. Der er aftalt drikkevarer ad libitum under middagen, men naturligvis inden for den blandt journalister ret ukendte anstændighedsgrænse.

Maren-komiteen står selv for præsentationerne, så det skal vi ikke principielt ikke tænke på.

Betina sørger for jazz i lighed med sidste gang. Per Christiansen blev foreslået som festtaler. Torben spørger.

4. Arrangementer

Kræs fra kredsen udskudt til næste sæson.

Medlemsmøde i april med Lisa Næblerød om drabet på Hasseris Gymnasium. Betina planlægger arrangementet. Udover generalforsamling og Maren-fest bliver arrangementet sandsynligvis det eneste i forårssæsonen.

Tur til EU-parlamentet blev diskuteret. Bo fremskaffer tal fra sidste gang.

5. Evt. indstilling af nyt medlem til Cavling-komiteen

Bestyrelsen diskuterede mulighederne for at indstille et nyt medlem til komiteen, når Søren Flydtkjærs embedsperiode udløber. Ingen beslutninger.

6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen 2. marts.

 

Konstituerende bestyrelsemøde holdes onsdag den 16. marts.