Referat kredsbestyrelsesmøde onsdag 25. januar 2023 kl. 18.00 på Duus Vinkælder

 

Tilstede: Torben Duch Holm, Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen, Betina Fleron, Amal Guerdali, Jesper Hansen

Afbud fra: Flemming Leth, Birgitte Sonne Kristensen, Kristian Gull Petersen

Fraværende uden afbud: Emma Drastrup-Fjordbak

 

O. Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger

1. Generalforsamling 1. marts

Annonce i næste udgave af Journalisten. DJ sender næstformand Allan Boye Thulstrup. Wormslev har sagt ja til dirigent-posten.

Formanden, Betina og Jesper er på valg og modtager alle genvalg.

Kristian er også på valg, men ønsker ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Katrine Schousboe i stedet.

Som suppleanter foreslår bestyrelsen Amal Guerdali og Flemming Leth. Der skal findes en mere.

Anne Helene blev udpeget som bestyrelsens nye repræsentant i Maren-komiteen. Anne Falk og Søren Wormslev er på valg på generalforsamlingen.

Revisorer og revisor-suppleant fortsætter.

Bestyrelsen udpegede Anne Helene, Katrine og Amal som delegerede til arbejdsløshedskassens delegeretmøde.

 

2. GDPR-arbejdet

Bo har været på kursus og meddeler, at kredsen skal have en GDPR-politik samt andre bureaukratiske spidsfindigheder i samme forbindelse. Bo fortsætter det fornødne arbejde i samarbejde med repræsentanter for de øvrige kredse.

 

3. Maren-festen 31. marts

Amal og Bo tager et møde med San Giovanni.

Birgitte og Betina skaffer musik til forspillet.

Amal har lavet aftale med festtaler.

Bo opretter begivenheden i DJ-systemet. No show-fee på 250 kroner.

 

4. Kommende arrangementer

Der er foreløbig 15 tilmeldte til jeg-arrangementet på Skalborg Kro.

Torben kontakter Mikael Justesen for virksomhedsbesøg på TV2-Nord

Anne Helene forsøger fortsat at få kontakt til Alex Vanopslagh for et tik-tok-arrangement.

 

5. Økonomi

Bo har afsluttet sidste års regnskab. Landbo Nord er i gang med at gøre det klar til revisorerne.

Økonomien for indeværende år ser fornuftig ud. Ingen bemærkninger.

 

6. Kredstræf 24., 25. og 26 marts på Kong Arthur i København

Formanden opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at deltage. Tilmelding foretages efter generalforsamlingen.

 

7. Eventuelt

Formanden indkalder til næste møde.