Foto: René Schütze

Dansk Journalistforbund
Kreds 6 Nordjylland
link vi til alle DJs kommende webinarer

DJ Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland repræsenterer 519 medlemmer af Dansk Journalistforbund. Som beskrevet i DJs vedtægter er en kreds et bindeled mellem medlemmer og DJ.

Vores opgave er dels at tilgodese faglige interesser for medlemmer på arbejdspladser med medarbejderforeninger, dels at være et forum for alle andre medlemmer, der enten arbejder alene eller måske er ramt af ledighed.

Gennem årene har sammensætningen af medlemskredsen ændret sig fra udelukkende at bestå af kolleger i de traditionelle, journalistiske jobs i kredsens tre store mediehuse til også at repræsentere en faglig palet af blandt andet kommunikatører i kommuner, region og private virksomheder, freelancere og selvstændige leverandører inden for tekst, foto, video og audio, efterlønnere, ledige og så medlemmer, der går på tværs af de eksisterende udtryksformer.

Alt i alt er vi en broget flok. Det giver udfordringer i form af at kunne tilbyde relevante og overraskende medlemstilbud, som også forsøger at tilgodese skiftende lokationer i kredse. Som medlem af DJ Kreds 6 Nordjylland håber vi, at du tager del i arrangementer, debatterer og kommer med forslag til kommende events. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Nyhed

19/5 - 2019

Hidtil har det været en udfordring for DJ, at kunne nå medlemmer i hele landet med arrangementer.

 

DJs webinarer er for alle DJs medlemmer. Uanset bopæl og faglighed. Og vi optager webinarerne, så de også kan følges på tværs af tid.

 

På denne side linker vi til alle DJs kommende  webinarer:

https://journalistforbundet.dk/kommende-webinarer

 

Vi har 5 webinarer klar inden sommerferien:

Sådan forhandler du løn for dit studiejob – Claus Iversen/Forhandlingschef DJ

Forstå dine brugere – Lars K. Jensen og Casper Klenz-Kitenge

Introduktion til InDesign – Kåre Bjørn Jensen/Jensens Kurser

Skab værdi for dine brugere – Lars K. Jensen og Casper Klenz-Kitenge

Videooptagelse med mobilen – Jon Rytter/smartphonevideo.dk