Årets vinder af Marenprisen: Mette Ring fra Hjørring Kommune for “Kommunikation ved flytning af Rubjerg Knude Fyr" (foto: Bente Poder, Nordjyske Medier)

Dansk Journalistforbund
Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland repræsenterer cirka 500 medlemmer af Dansk Journalistforbund. Som beskrevet i DJs vedtægter er en kreds et bindeled mellem medlemmer og DJ.

Vores opgave er dels at tilgodese faglige interesser for medlemmer på arbejdspladser med medarbejderforeninger, dels at være et forum for alle andre medlemmer, der enten arbejder alene eller måske er ramt af ledighed.

Gennem årene har sammensætningen af medlemskredsen ændret sig fra udelukkende at bestå af kolleger i de traditionelle, journalistiske jobs i kredsens tre store mediehuse til også at repræsentere en faglig palet af blandt andet kommunikatører i kommuner, region og private virksomheder, freelancere og selvstændige leverandører inden for tekst, foto, video og audio, efterlønnere, ledige og så medlemmer, der går på tværs af de eksisterende udtryksformer.

Alt i alt er vi en broget flok. Det giver udfordringer i form af at kunne tilbyde relevante og overraskende medlemstilbud, som også forsøger at tilgodese skiftende lokationer i kredse. Som medlem af DJ Kreds 6 Nordjylland håber vi, at du tager del i arrangementer, debatterer og kommer med forslag til kommende events. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Nyhed

18/05 - 2020

LinkedIn kursus

HUSK KUN TILMELDING VIA MAIL!!
 
Få optimalt udbytte af Linkedin.

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 17.30 hos Green Click, lyngvej 1, 9000 Aalborg.

Denne aften er for fastansatte, ledige samt freelancere i kreds 6.
17.30: Velkommen
18.00 Oplæg /v Mads Søndberg
- Første del af oplæg vil have fokus på hvordan man kan benytte Linkedin til at søge nye jobs og sikrer sig, at ens profil er "Open for connection and recruiters". Pointers herfra kan også benyttes af folk der er i arbejde.
18.50: Sandwich og netværk
19.15: Oplæg v/ Mads Søndberg Anden del vil tage udgangspunkt i Social Selling, korrekt opbygning af virksomhedsprofil og tankegangen bag Linkedin ift. hvordan man skaber succes.
20.00: Netværk og spørgsmål til Green.Click
20.30: Tak for i dag
Indhold i oplæg:
- Få styr på best practice i brugen af linkedin. Dette både i forhold til virksomhedsprofil og personprofil. Hertil vil vi også komme ind på råd og vejledning til de deltagere som er ledige eller som arbejder som freelance.

 
Tilmelding til kontakt@fleronfotografi.dk senest den 8. juni 2020

 

Husk også at holde øje med Kreds 6 på FB:

https://www.facebook.com/groups/djkreds6