Foto: René Schütze

Dansk Journalistforbund
Kreds 6 Nordjylland
Tilmeld dig til generalforsamling og Marenfest 2020 her!

DJ Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland repræsenterer 519 medlemmer af Dansk Journalistforbund. Som beskrevet i DJs vedtægter er en kreds et bindeled mellem medlemmer og DJ.

Vores opgave er dels at tilgodese faglige interesser for medlemmer på arbejdspladser med medarbejderforeninger, dels at være et forum for alle andre medlemmer, der enten arbejder alene eller måske er ramt af ledighed.

Gennem årene har sammensætningen af medlemskredsen ændret sig fra udelukkende at bestå af kolleger i de traditionelle, journalistiske jobs i kredsens tre store mediehuse til også at repræsentere en faglig palet af blandt andet kommunikatører i kommuner, region og private virksomheder, freelancere og selvstændige leverandører inden for tekst, foto, video og audio, efterlønnere, ledige og så medlemmer, der går på tværs af de eksisterende udtryksformer.

Alt i alt er vi en broget flok. Det giver udfordringer i form af at kunne tilbyde relevante og overraskende medlemstilbud, som også forsøger at tilgodese skiftende lokationer i kredse. Som medlem af DJ Kreds 6 Nordjylland håber vi, at du tager del i arrangementer, debatterer og kommer med forslag til kommende events. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Nyhed

27/01 - 2020

Så åbnes der for tilmelding til dette års Marenfest og kredsens generalforsamling 2020.


Der skal tilmeldes til enten begge dele, eller en af delene, vælges ved tilmeldingen, ligesom der kan tilmeldes flere deltager på samme tid.
Dette år er der også indført et no show fee på kr. 200,- som kun betales ved udeblivelse fra festen. Ved fremmøde til Marenfesten, betales der ikke noget, som sidste år. Generalforsamlingen er uden no show fee..

Tilmelding er på dette link:
https://www.conferencemanager.dk/k6070320