DJ Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland repræsenterer cirka 500 medlemmer af Dansk Journalistforbund. Som beskrevet i DJs vedtægter er en kreds et bindeled mellem medlemmer og DJ.

Vores opgave er dels at tilgodese faglige interesser for medlemmer på arbejdspladser med medarbejderforeninger, dels at være et forum for alle andre medlemmer, der enten arbejder alene eller måske er ramt af ledighed.

Gennem årene har sammensætningen af medlemskredsen ændret sig fra udelukkende at bestå af kolleger i de traditionelle, journalistiske jobs i kredsens tre store mediehuse til også at repræsentere en faglig palet af blandt andet kommunikatører i kommuner, region og private virksomheder, freelancere og selvstændige leverandører inden for tekst, foto, video og audio, efterlønnere, ledige og så medlemmer, der går på tværs af de eksisterende udtryksformer.

Alt i alt er vi en broget flok. Det giver udfordringer i form af at kunne tilbyde relevante og overraskende medlemstilbud, som også forsøger at tilgodese skiftende lokationer i kredse. Som medlem af DJ Kreds 6 Nordjylland håber vi, at du tager del i arrangementer, debatterer og kommer med forslag til kommende events. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Nyhed

14/12 - 2020

Marenprisen for 2020

 

Selv om coronavirusset hærger, er der blevet produceret masser af god journalistik i det nordjyske - og det skal selvfølgelig fejres. Derfor inviteres I alle til Marenfesten, hvor vi hylder den bedste journalistiske præstation i året, der gik. 

 
Marenfesten finder sted lørdag 6. marts på Restaurant Papegøjehaven i Aalborg (hvis coronaen tillader det).   

Det sker i forlængelse af kredsgeneralforsamlingen. Igen kombinerer vi prisoverrækkelsen med festligt samvær og god mad, øl og vin. 
Vi begynder med spisning fra klokken 18.30, og selve prisfesten går i gang ved 20-tiden. Du vil senere modtage en indbydelse fra kredsbestyrelsen. 
 
Inden vi kommer så langt, skal vi naturligvis have forslag til prismodtagere.

Marenkomiteen har i de senere år modtaget mange gode, kvalificerede forslag, og vi håber selvfølgelig på en gentagelse i år. Så tøv ikke - indstil din kollega. 
Deadline for at indstille er søndag 24. januar 2021 klokken 24. 
 
Maren-statuetten tildeles et medlem af DJ for en bemærkelsesværdig, særlig eller vedholdende journalistisk indsats i DJ Kreds 6 Nordjylland. 

Indsend indstillingerne pr. mail til
 marenprisen@gmail.com - eller send pr. post til:


Michael Eskebjerg
DR Nordjylland
Frederik Bajersvej 9
9220 Aalborg Ø.

Alle journalistiske genrer kan indstilles - eksempelvis den store afsløring, det gode sprog, den rørende radiomontage, den rammende tv-dokumentar, de velredigerede avissider, den fængslende featureserie eller den solide kommunikations-indsats.


Se fundatsen for Marenprisen her:http://www.djkreds6.dk/marenForslagene skal være begrundede i det vedlagte skema, der SKAL udfyldes - og have vedlagt artikler/videoklip/radioklip/fotos med mere. Marenkomitéen bedømmer kun indstillingerne ud fra det vedlagte materiale.Vinderen af Marenprisen belønnes med 1.500 kroner og glaskunst samt hæder og masser af applaus.

Venlig hilsen
på Marenkomiteens vegne

Michael Eskebjerg Goddiksen
Redaktionsleder,
P4 DR Nordjylland

Fredrik Bajers Vej 9
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 2854 7650

Hent skemaet til Maren indstilling her - HUSK det er obligatorisk!