Foto: René Schütze
Dansk Journalistforbund
Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland repræsenterer 519 medlemmer af Dansk Journalistforbund. Som beskrevet i DJs vedtægter er en kreds et bindeled mellem medlemmer og DJ.

Vores opgave er dels at tilgodese faglige interesser for medlemmer på arbejdspladser med medarbejderforeninger, dels at være et forum for alle andre medlemmer, der enten arbejder alene eller måske er ramt af ledighed.

Gennem årene har sammensætningen af medlemskredsen ændret sig fra udelukkende at bestå af kolleger i de traditionelle, journalistiske jobs i kredsens tre store mediehuse til også at repræsentere en faglig palet af blandt andet kommunikatører i kommuner, region og private virksomheder, freelancere og selvstændige leverandører inden for tekst, foto, video og audio, efterlønnere, ledige og så medlemmer, der går på tværs af de eksisterende udtryksformer.

Alt i alt er vi en broget flok. Det giver udfordringer i form af at kunne tilbyde relevante og overraskende medlemstilbud, som også forsøger at tilgodese skiftende lokationer i kredse. Som medlem af DJ Kreds 6 Nordjylland håber vi, at du tager del i arrangementer, debatterer og kommer med forslag til kommende events. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Nyhed

Årets vinder af Marenprisen: Marie Bergmann fra DR Nordjylland for “Drabet på købmanden” og afsløringen af svigt på opholdsstedet Hjorthøjgård (Foto: René Schütze)

Udtalelse Maren komiteen

14/03-2019

Komiteen bag Maren-prisen, den kollegiale hædersbevisning i Dansk Journalistforbunds kreds 6, vedtog 7. februar 2019 at tildele journalist Marie Bergmann, DR Nordjylland, prisen for hendes arbejde i forbindelse med DR's dækning af den tragiske sag om drabet på købmanden i Suldrup.
Begrundelsen var, at Marie Bergmann havde leveret "en journalistisk indsats og et journalistisk produkt, der er lige så solidt, som det er flot," som det blandt andet hed. "Nyhederne om det tragiske drab gik landet rundt, og mange undrede sig over, hvordan det dog kunne ske. I hvert fald i en kort tid. For så bevægede verden og medieverdenen sig videre, og tragedien stod tilbage. Men den stod ikke alene. For du blev også stående med din undren og med dine spørgsmål," hed det videre.
I talen ved overrækkelsen 9. marts beskrev komiteen en lang række væsentlige aspekter, som var blevet afdækket, og nævnte i den forbindelse også Socialtilsyn Nord. Det hed, at tilsynet "som skulle have kontrolleret opholdsstedet, ikke havde gjort det".
Komiteen er blevet gjort opmærksom på, at Pressenævnet 26. februar offentliggjorde en kendelse, hvori det slås fast om en dokumentarudsendelse om sagen, at DR's gengivelse af tilsynsmyndighedens udtalelser (om hvad man havde foretaget sig) "ikke var retvisende". Havde komiteen ved prisfesten 9. marts været bekendt med nævnets kendelse, ville vi ikke have omtalt tilsynsmyndigheden med de nævnte ord, som ifølge kendelsen ikke er dækkende for det faktiske forløb. Komiteen beklager dette.
Netop dette aspekt var imidlertid på ingen måde afgørende for valget af Marie Bergmann, hvis indsats komiteen fortsat finder fuldt og helt berettiger til Maren-prisen.