DJ Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland repræsenterer cirka 500 medlemmer af Dansk Journalistforbund. Som beskrevet i DJs vedtægter er en kreds et bindeled mellem medlemmer og DJ.

Vores opgave er dels at tilgodese faglige interesser for medlemmer på arbejdspladser med medarbejderforeninger, dels at være et forum for alle andre medlemmer, der enten arbejder alene eller måske er ramt af ledighed.

Gennem årene har sammensætningen af medlemskredsen ændret sig fra udelukkende at bestå af kolleger i de traditionelle, journalistiske jobs i kredsens tre store mediehuse til også at repræsentere en faglig palet af blandt andet kommunikatører i kommuner, region og private virksomheder, freelancere og selvstændige leverandører inden for tekst, foto, video og audio, efterlønnere, ledige og så medlemmer, der går på tværs af de eksisterende udtryksformer.

Alt i alt er vi en broget flok. Det giver udfordringer i form af at kunne tilbyde relevante og overraskende medlemstilbud, som også forsøger at tilgodese skiftende lokationer i kredse. Som medlem af DJ Kreds 6 Nordjylland håber vi, at du tager del i arrangementer, debatterer og kommer med forslag til kommende events. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Nyhed

03/09 - 2020

SÆT KRYDSER I KALENDEREN!

 
Vi er klar med datoer på de første arrangementer efter forår og sommeren:
 
Mandag d. 9. november 2020 Cavlingvinderne kommer til Nordjylland
 
Det er lykkedes Kreds 6, af få de to vindere til at besøge Nordjylland i november. 
 
 
Dette er ikke det eneste der er på programmet i efteråret, så hold øje med mail, facebook og hjemmesiden.
 
Indbydelser med tilmeldinger, kommer snart.

 

Husk også at holde øje med Kreds 6 på FB:

https://www.facebook.com/groups/djkreds6