Stort tillykke med årets Maren pris. Ida Thorsen, Nordjyske- for afsløringer af diskutable risikovurderinger fra myndighederne Foto: Hans RavnDansk Journalistforbund
Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland repræsenterer cirka 500 medlemmer af Dansk Journalistforbund. Som beskrevet i DJs vedtægter er en kreds et bindeled mellem medlemmer og DJ.

Vores opgave er dels at tilgodese faglige interesser for medlemmer på arbejdspladser med medarbejderforeninger, dels at være et forum for alle andre medlemmer, der enten arbejder alene eller måske er ramt af ledighed.

Gennem årene har sammensætningen af medlemskredsen ændret sig fra udelukkende at bestå af kolleger i de traditionelle, journalistiske jobs i kredsens tre store mediehuse til også at repræsentere en faglig palet af blandt andet kommunikatører i kommuner, region og private virksomheder, freelancere og selvstændige leverandører inden for tekst, foto, video og audio, efterlønnere, ledige og så medlemmer, der går på tværs af de eksisterende udtryksformer.

Alt i alt er vi en broget flok. Det giver udfordringer i form af at kunne tilbyde relevante og overraskende medlemstilbud, som også forsøger at tilgodese skiftende lokationer i kredse. Som medlem af DJ Kreds 6 Nordjylland håber vi, at du tager del i arrangementer, debatterer og kommer med forslag til kommende events. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Nyhed

1/1 2021
 

Indstille en eller flere af dine kollegaer i Nordjylland til Marenprisen 2021

 
Nu er det tid at indstille en eller flere af dine kollegaer i Nordjylland til Marenprisen 2021.
Deadline er 7. februar 2022 kl. 24.
Du gør sådan her:
Forslag skal være begrundet i det vedlagte skema, der SKAL udfyldes - og vedlægges artikler/videoklip/radioklip/fotos med mere.
Marenkomitéen bedømmer kun indstillingerne ud fra vedlagt materiale.
Her er kriterierne:
 
"Maren" er et kollegialt skulderklap for et gedigent stykke arbejde og tildeles et eller flere medlemmer af DJ Kreds 6 Nordjylland for en bemærkelsesværdig og/eller særlig indsats.

Download indstillingsskemaet her!

 
Sendes til:
marenprisen@gmail.com - eller send pr. post til:
Kirsten Pilgaard
Tranevej 66
Grindsted
9310 Vodskov
Du kan også sende det - eller aflevere det - til Kirsten Pilgaard, Det Nordjyske Mediehus, Langagervej 1, 9200 Aalborg Ø
På Marenkomiteens vegne
Formand Kirsten Pilgaard
DJ netværk for jobsøgende, der er plads til både at blive bedre til jobsøgning, til at dele viden, dele frustration, dele glæde. I Kreds 6 gruppen for jobsøgende.