Hjertelig stort tillykke med Marenprisen 2021 til Claus T. Kræmmergård for artikelserien "Et værdigt ældreliv". Claus er journalist på Nordjyskes redaktion i Hjørring. Foto: Hans Ravn


Dansk Journalistforbund
Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland

DJ Kreds 6 Nordjylland repræsenterer cirka 500 medlemmer af Dansk Journalistforbund. Som beskrevet i DJs vedtægter er en kreds et bindeled mellem medlemmer og DJ.

Vores opgave er dels at tilgodese faglige interesser for medlemmer på arbejdspladser med medarbejderforeninger, dels at være et forum for alle andre medlemmer, der enten arbejder alene eller måske er ramt af ledighed.

Gennem årene har sammensætningen af medlemskredsen ændret sig fra udelukkende at bestå af kolleger i de traditionelle, journalistiske jobs i kredsens tre store mediehuse til også at repræsentere en faglig palet af blandt andet kommunikatører i kommuner, region og private virksomheder, freelancere og selvstændige leverandører inden for tekst, foto, video og audio, efterlønnere, ledige og så medlemmer, der går på tværs af de eksisterende udtryksformer.

Alt i alt er vi en broget flok. Det giver udfordringer i form af at kunne tilbyde relevante og overraskende medlemstilbud, som også forsøger at tilgodese skiftende lokationer i kredse. Som medlem af DJ Kreds 6 Nordjylland håber vi, at du tager del i arrangementer, debatterer og kommer med forslag til kommende events. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Nyhed

11/3 2022

Maren Prisen 2021
 
Hjertelig stort tillykke med Marenprisen 2021 til Claus T. Kræmmergård for artikelserien "Et værdigt ældreliv". Claus er journalist på Nordjyskes redaktion i Hjørring.
 
Herfra har han afdækket stærkt kritisable forhold på plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund, Brønderslev Kommune.
 
 
 
 
DJ netværk for jobsøgende, der er plads til både at blive bedre til jobsøgning, til at dele viden, dele frustration, dele glæde. I Kreds 6 gruppen for jobsøgende.