Regler for tilskud - Kreds 6 giver tilskud til følgende:

  • Der kan søges tilskud til transport til og fra Aalborg i forbindelse med kredsens generalforsamling.
  • I forbindelse med kredsens studieture kan freelancere og jobsøgende søge tilskud på 2000 kroner, hvis det ikke er muligt at opnå tilskud andre steder. Ansøgning skal sendes til Allan Gregersen, mail: djkreds6@gmail.com, der står for den videre formidling.
  • Praktikanter, der ønsker at deltage i Kravlingfesten kan søge tilskud til transport med det billigste transportmiddel fra Nordjylland til København.
  • Tilskud i forbindelse med Fagfestival.
  • Alle praktikanter i Nordjylland – også AV praktikanter på TV2 Nord kan søge om tilskud til den årlige studietur på 500 kroner per mand under forudsætning af, at alle i kredsen er inviteret.
  • Der ydes støtte til jobsøgende, der ønsker et ophold i Feriefondens huse.
  • Der ydes tilskud til lediges rejser til møder i DJ og AJKS.