Vinder af Marenprisen 2022 er journalisterne Thomas Lee, Lone Beck og Dan Grønbech fra Nordjyske. De vinder for artikelserien “Gravenshoved Kostskole” og podcasten “De tabte børns paradis”. Foto: Jan Pedersen

Maren-prisen

Fundats for Maren-prisen i DJ Kreds 6 Nordjylland vedtaget på kredsgeneralforsamlingen 16. juni 2021.

 

 

Vinder af Marenprisen 2022 er journalisterne Thomas Lee, Lone Beck og Dan Grønbech fra Nordjyske. De vinder for artikelserien “Gravenshoved Kostskole” og podcasten “De tabte børns paradis”. Foto: Jan Pedersen

 

Kriterier: 

"Maren" er et kollegialt skulderklap for et gedigent stykke arbejde og tildeles et eller flere medlemmer af DJ Kreds 6 Nordjylland for en bemærkelsesværdig og/eller særlig indsats.

 

Priskomité:

Priskomiteen består af fire medlemmer + 3 suppleanter, valgt på kredsgeneralforsamlingen for tre år ad gangen. Der kan ske genvalg. Priskomiteen tiltrædes derudover af kredsformanden (eller en anden repræsentant for kredsbestyrelsen) og af det foregående års prismodtager/e.

Priskomiteen vælger selv en formand og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Procedure:
Prisen uddeles ved den ordinære kredsgeneralforsamling eller en anden anledning, priskomiteen finder mere hensigtsmæssig. 
Forslag til prismodtagere indkaldes af priskomiteen hvert år i begyndelsen af året blandt medlemmerne af kredsen.

Hent indstillingsskemaet til Maren prisen for 2022 her:

Maren indstillingsskemaet download det her!

Maren-komiteen 2023

Følgende er valgt ind i Marenkomiteen i 2023, men valgt for tre år:

  • Kirsten Pilgaard, Det Nordjyske Mediehus, Formand (valgt 2021)
  • Karin Mette Petersen, journalist og kommunikationsrådgiver (valgt 2022)
  • Anne Falck, journalist og kommunikationsrådgiver (valgt 2023)
  • Søren Wormslev, TV2 Nord (valgt 2023)
  • Lisbeth Christensen, TV2 Nord (suppleant) (valgt 2021)
  • Nanna Borup, DR Viden (suppleant) (valgt 2021)
  • Thomas Lee, Lone Beck og Dan Grønbech, Det Nordjyske Mediehus (dette års vinder af Marenprisen 2022)
  • Kredsformanden eller en anden repræsentant for DJ Kreds 6 Nordjylland pt. Anne Helene Kahr Thomsen