Årets vinder af Marenprisen: Mette Ring fra Hjørring Kommune for “Kommunikation ved flytning af Rubjerg Knude Fyr

Maren-prisen

Fundats for Maren-prisen i DJ Kreds 6 Nordjylland vedtaget på kredsgeneralforsamlingen 16. juni 2021.

 

 

Årets vinder af Marenprisen: Mette Ring fra Hjørring Kommune for “Kommunikation ved flytning af Rubjerg Knude Fyr" (foto: Bente Poder, Nordjyske Medier)

 

Kriterier: 

"Maren" er et kollegialt skulderklap for et gedigent stykke arbejde og tildeles et eller flere medlemmer af DJ Kreds 6 Nordjylland for en bemærkelsesværdig og/eller særlig indsats.

 

Priskomité:

Priskomiteen består af fire medlemmer + 3 suppleanter, valgt på kredsgeneralforsamlingen for tre år ad gangen. Der kan ske genvalg. Priskomiteen tiltrædes derudover af kredsformanden (eller en anden repræsentant for kredsbestyrelsen) og af det foregående års prismodtager/e.

Priskomiteen vælger selv en formand og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Procedure:
Prisen uddeles ved den ordinære kredsgeneralforsamling eller en anden anledning, priskomiteen finder mere hensigtsmæssig. 
Forslag til prismodtagere indkaldes af priskomiteen hvert år i begyndelsen af året blandt medlemmerne af kredsen.

Maren-komiteen 2021

Følgende er valgt ind i Marenkomiteen i 2021, men valgt for tre år:

  • Karin-Mette Petersen, HK Nordjylland indtrådt 2021 i Michael Eskebjergs mandat (valgt 2019)
  • Anne Falck, Freelancer (valgt 2020)
  • Søren Wormslev, NORDJYSKE Medier (valgt 2020)
  • Peter Küster Nielsen, LandboNord (valgt 2021)
  • Kirsten Pilgaard (suppleant) (valgt 2021)
  • Lisbeth Christensen, TV2 Nord (suppleant) (valgt 2021)
  • Nanna Borup, DR Viden (suppleant) (valgt 2021)
  • Mette Ring, Hjørring Kommune (dette års vinder af Marenprisen)
  • Kredsformanden eller en anden repræsentant for DJ Kreds 6 Nordjylland