Årets vinder af Marenprisen: Mette Ring fra Hjørring Kommune for “Kommunikation ved flytning af Rubjerg Knude Fyr

Maren-prisen

Fundats for Maren-prisen i DJ Kreds 6 Nordjylland vedtaget på kredsgeneralforsamlingen 2. marts 2010 med tilføjelse og godkendt på generalforsamlingen den 4. marts 2017 - der vælges yderligere 3 suppleanter.

 

 

Årets vinder af Marenprisen: Mette Ring fra Hjørring Kommune for “Kommunikation ved flytning af Rubjerg Knude Fyr" (foto: Bente Poder, Nordjyske Medier)

Kriterier: 
”Maren” tildeles et medlem af DJ for en bemærkelsesværdig, særlig eller vedholdende journalistisk indsats i DJ Kreds 6 Nordjylland.

”Maren” er et kollegialt skulderklap for en gedigen indsats i en af fagets mange discipliner. Det kan være den afslørende historie, det velskrevne, de gode billeder, et tv-holds samlede indsats, redaktionssekretærens sikre valg, nordjysk lune etc.

Priskomité:

Priskomiteen består af fire medlemmer + 3 suppleanter, valgt på kredsgeneralforsamlingen for tre år ad gangen. Der kan ske genvalg. Priskomiteen tiltrædes derudover af kredsformanden (eller en anden repræsentant for kredsbestyrelsen) og af det foregående års prismodtager/e.

Priskomiteen vælger selv en formand og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Procedure:
Prisen uddeles ved den ordinære kredsgeneralforsamling eller en anden anledning, priskomiteen finder mere hensigtsmæssig. 
Forslag til prismodtagere indkaldes af priskomiteen hvert år i begyndelsen af året blandt medlemmerne af kredsen.

Maren-komiteen 2020

Følgende er valgt ind i Marenkomiteen i 2020, men valgt for tre år:

  • Michael Eskebjerg Godiksen (formand), DR Nordjylland (valgt 2019)
  • Anne Falck, Freelancer (valgt 2020)
  • Søren Wormslev, NORDJYSKE Medier (valgt 2020)
  • Peter Küster Nielsen, LandboNord (afløste i 2018 Mette Svenningsen)
  • Karin-Mette Petersen, HK Nordjylland (1. suppleant) (valgt 2018)
  • Lisbeth Christensen, TV2 Nord (2. suppleant) (valgt 2018)
  • Nanna Borup, DR Viden (3. suppleant) (valgt 2018)
  • Mette Ring, Hjørring Kommune (dette års vinder af Marenprisen)
  • Kredsformanden eller en anden repræsentant for DJ Kreds 6 Nordjylland